Click here to see the
Schedule
Click here to see the Minutes.

Presentations
De palen onder brug 400 nader bekeken, ir.Jorrit Kalt of IBA on behalf of DIVV [a Closer Look at the Piles Under the ’400’ Bridge]

Duurzaam houtherstel voor meerpalen en waterbouwwerken, Sjaak Bisseling of Protekta [Durable Wood Repairs for Mooring Piles and Dockside Works]

CUR handboek funderingsherstel - een jaar ervaring, Jan Berkhout of Pieters Bouwtechniek [One Year of Experience with CUR Foundations Repair Handbook]

Het belang van goed bouwhistorisch onderzoek bij funderingsherstel, Bouwe Olij of Bouwadviesbureau Strackee [The Importance of Thorough Study of Construction History with respect to Foundations Repairs]

Activiteiten van het KCAF in 2012 en 2013 en de samenwerking met F3O, Ad van Wensen of KCAF [Activities of KCAF in 2012 and 2013 and its cooperation with F3O]
Het echte effect van bomen op houten paalfunderingen, Dr. Jitze Kopinga of Wageningen Universiteit & Research [Real Effects of Trees on Wooden Pile Foundations]

Ook steden zijn gevoelig voor watertekorten ten gevolgen van klimaatverandering, Marco Hoogvliet of Deltares [Cities are Susceptible to Water Shortage due to Climate Change, as well]

Woningen in Zaanstad onveilig na verzakking, ir. Peter den Nijs of Wareco and Edwin Kooijman of the Zaanstad Municipal Board [Houses at Zaanstad have become Unsafe Following Subsidence]

Verschillen en overeenkomsten in gebruik en gedrag van heipalen in water en grond, Dr. René Klaassen of SHR [Differences and Similarities in Use and Behaviour of Wooden Piles Under Water and in the Soil]

Milieuvoordelen houten heipalen en nieuwe nationale regelgeving op dit gebied, Harry van Ewijk van IVAM [Environmental Advantages of Wooden Piles and New National Legislation in this Field]

Hybride fundering compenseert onvoorspelbare zakkingsverschillen, Ing. André Opstal [Hybrid Foundations are Compensating Unpredictable Differences in Subsidence]