Click here to see the Minutes

Presentations

Over de dienst van Gemeentewerken, Luuk Prevaes [On the Public Works Department]

Belang van de nationale houten heipalendag, René Klaassen [the Importance of the National Wooden Pile Meeting]

Productie houten heipalen "Toen en nu", Willem van Delft [Production of Wooden Piles - Then and Now]

Hoe positief was vroeger negatieve kleef voor de heibaas, Ad Offenberg [How Negative Skin Friction Used to Be Positive for the Driving Boss]

Houten heipalen in Rotterdam, huidige situatie en aanpak problematiek, Martijn Brusse [Wooden Piles in Rotterdam - An Update and Approach to Problems]