F3O: Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen

F3O is de brancheorganisatie voor onderzoekers aan bestaande (houten) funderingen en partijen die het belangrijk vinden dat funderingen op de juiste wijze en gedegen worden onderzocht. Het doel van F3O is om de kwaliteit van het in Nederland uitgevoerde funderingsonderzoek te bewaken en te verbeteren. Als instrumenten worden kennisopbouw en kennisdeling ingezet.
Er zijn twee F3O richtlijnen over het uitvoeren van funderingsonderzoek en het beoordelen van de staat van de fundering. De eerste richtlijn gaat over fundering op palen en de tweede over fundering op staal. De richtlijnen zijn gepubliceerd in samenwerking met CURNET en SBR. Beide richtlijnen zijn te downloaden via de F3O-website.
Jaarlijks wordt er een tweedaagse cursus georganiseerd waarin alle aspecten rondom het inschatten van de kwaliteit en de levensverwachting van oude funderingen, aan bod komen.
Het jaarlijkse congres van F3O, de nationale houten heipalendag, wordt telkens in januari op een aansprekende locatie georganiseerd. Het is de plek voor kennisuitwisseling en ontmoetingen voor de branche. Het congres is gratis toegankelijk en wordt doorgaans door circa 150 betrokkenen bezocht.