Click here to see the
Schedule
Presentations

Variatie en kwaliteit fundering van Teylers museum, André De Prouw, Constructiebureau De Prouw [Variation and quality of foundation of Teylers museum]

Activiteiten van het KCAF in 2014 en 2015, Dick de Jong, KCAF [Activities of KCAF in 2014 and 2015]

Bodem, bebouwing en funderingen in het Zaanse veengebied 1000-1900,
Piet Kleij gemeentelijk archeoloog Zaanstad [Soil, buildings and foundations in the Zaanse peat 1000-1900]
Tien funderingscongressen en vijf jaar F3O, terugblik, resultaten, toekomst, kennisagenda, F3O bestuur/ Frits van Tol, Deltares, professor Foundation Engineering TU Delft [Ten foundation congresses and five years F3O]

Duurzaamheid en funderingsherstel
Wouter Nelis, Duyts Bouwconstructies/ Flip Verbeek, De Groene Paal [Sustainability and foundation repair]

Resterende (geotechnische) draagkracht van bestaande houten funderingspalen
Carolina Lantinga, student Structural design TU/e [Remaining (geotechnical) capacity of existing wooden piles]
Aardbevingsproblematiek in Groningen, Flip Hoefsloot, principal consultant van Fugro GeoServices [Earthquake problems in Groningen]

Verrassende resultaten innovatieonderzoek Woerden, Welmoed Visser, Gemeente Woerden / Arie Haasnoot, Oasen Drinkwater [Surprising results innovation research Woerden]